Archive for 25. mai 2011

Pildid ja meiliaadress

mai 25, 2011

Kuna blogisse on keeruline palju pilte panna, ega ole mõtetki sest selleks on olemas muud keskkonnad, sai tehtud eraldi kasutaja külapiltide jaoks fotoalbumisse. Olen siia veidi pilte lisanud, kuid neid on mul arvutis veel küllaga. Eks jõudumööda lisan juurde 🙂 Pildilink on ka kõrvalolevas blogrollis 😉

Samuti tegin eraldi meiliaadressi, nii et kirjutada saab nüüd ka vahastusuurekivi@gmail.com 🙂

Tee-ehitus Suurekivi-Vahastu

mai 25, 2011

Täna, 25. mail 2011 on see ajalooline päev, mil hakati panema mustkatet Suurekivilt Vahastu poole 🙂

Paaril eelneval päeval greiderdati siin kõvasti ja rulliti tasaseks. Eeltööd sellise asja võimalikuks saamiseks tehti juba möödunud suvel, mil veeti maanteele peale täiendav kruusakiht ja keemiskohtadesse pandi riie alla.

Nüüd siis pääseb Suurekivilt Vahastusse mööda tolmuvaba teed ja vähetähtis pole ka teeäärsete elanike tolmuvabam elu 🙂

Rohkem pilte saab näha siit 🙂

Piiumetsa tee

mai 20, 2011

Sain sellise kirja täna 🙂 Tegu on ühe mureliku külamehe meiliga maanteeametisse ja vastusega sellele.

Tere! Võid alloleva kirjavahetuse panna Vahastu blogisse. Mul pilti pole

anda. Täna lubasid tee korda teha. Jaan

Tere!

Järvamaal Roovere Kuimetsa teel, kruusakattega osa (Piiumetsast kuni

Raplamaa piirini) on sõiduautoga läbimatu. Traktorid ja veoautod käivad

seal pidevalt sõidukeid välja tõmbamas. Teelõik on olnud väga halvas

seisukorras juba paar nädalat.

Homme on algamas Türi lillelaat ning liiklus tihedus kasvab kordades

suuremaks!

Sellest tulenevalt minu teabenõude küsimused:

1. Miks puuduvad teelõigu alguses liiklusmärgid tee halvast, läbimatust

seisukorras ning ei ole ümbersõitu soovitavaid liiklusmärke ega juhiseid?

(maanteeinfokeskuse liikluspiirangutes ei ole seda kirjas ning ega

liiklejad ei käi ka enne sõitu alustamist marsuute seal valimas)

2. Millist teed soovitate ülehomme, laupäeval kasutada alternatiivina

Vahastust – Kuimetsast Türile sõiduks?

3. Millised on tee hooldaja kohustused selle maantee hooldustööde

tähtaegade osas? Kas teda on sanktsioneeritud lepingust tulevate

trahvidega?
4. Millal on plaanis teha nimetatud maantee lõigule remont, et jälle oleks

autoga läbitav?

Lugupidamisega ning kiireid vastuseid ootama jäädes,

Jaan Tamm

Hr Jaan Tamm,

Täname teid, kui tähelepanelikku liiklejat, pöördumast tee omaniku poole
riigimaantee 15129 Paide-Roovere-Kuimetsa km 14,70-18,48 seisundinõuetele

mittevastavuse küsimuses.

Pärast informatsiooni laekumist teostasid Maanteeameti ida regiooni

järelevalvespetsialistid koheselt nimetatud maanteelõigu erakorralise

ülevaatuse, mille käigus leidis kinnitust tee seisundinõuetele
mittevastavuse ja ebapiisava liikluskorraldusvahenditega tähistamise fakt.

Seoses sellega andsime tee hooldajale, AS Järva Teedele, operatiivselt

edasi konkreetsed korraldused:

1. Olemasolevatele liiklusmärkidele 152 (Ebatasane tee)  paigaldada

täiendavalt teelõigu algusesse ja lõppu liiklusmärgid 313 (Veoauto sõidu

keeld 8t).

2. Pehmed kohad koheselt täita sobiva puistematerjaliga ja teelõik

profileerida esimesel võimalusel peale pealispinna tahenemist.

Ühtlasi teatame, et hooldaja suhtes rakendame lepingust tulenevalt

rahalist sanktsiooni.

Aluseks võttes Majandus- ja kommunikatsiooniministri  17.12.2002.a määruse

nr 45 „Tee seisundinõuded“, peab maantee vastama aastaringselt temale

kehtestatud seisundinõuetele. Kui selle tagamine tee kandevõime kaotuse

tõttu pole võimalik,  siis peab tee olema tähistatud vastavate

liikluskorraldusvahenditega.

Soovituslikud ümbersõiduteed Vahastu küla elanikele Türi lillelaadale on

Lelle-Vahastu ja Käru-Kädva kaudu.

Täname veelkord informatsiooni edastamise eest ja vabandame tekitatud

ebamugavuste eest.

Lugupidamisega

Jaan Võsu

Maanteeamet

Ida regioon

Direktori asetäitja

5293973

Teeme Ära 2011

mai 9, 2011

Selleaastane ülemaaline talgupäev on selleks korraks möödas jälle 🙂

Veidi tuli vähem rahvast, kui kirja end pani- küllap lõi ralli mõnedki plaanid segi, sest osa inimesi ei pääsenud kodudest välja. Väga paljudel oli sel nädalavahetusel juba põllutööd käsil, kuna ilm ja kevad on sealmaal. Külavahel võis siit-sealt arvamusi kuulda, et talgupäev pidanuks nädal varem olema. Aga noh, seekord siis sedapidi 🙂

Siiski oli rahvast piisavalt,  välilava ja bussika ümbrus riisutud saaksid ning palliplatsilt said kivid välja rehitsetud. Pooled inimesed olid metsa istutamas, seal jäi tööd veel veidike teha.

Kui platsid riisutud, kostitas talgujuht Erika meid enda keedetud maitsva supiga ja magustoiduks pakuti imehead kringlit.

Kultuursema poole pealt oli Kalev Kiviste kutsutud meid valgustama “Leaderist” ja selle võimalustest. Siit ka üleskutse väikeettevõtjatele: kirjutage julgelt Leaderisse projekte ja teil on võimalik saada oma tegevustele toetust.

Aitähh kõigile osalejatele ja talgute korraldajale  🙂

Rohkem pilte saab näha siit.