Archive for 30. märts 2010

Mis ühest teest on saanud

märts 30, 2010

Seda näeb siin

Advertisements

Vahastu kuulumisest

märts 26, 2010

Tegin interneti põhjal väikese uuringu, millistesse haldusüksustesse on Vahastu viimase pooleteise sajandi jooksul kuulunud. Lühikokkuvõte on siin:

Vahastu vald loodi 1866. aastal Türi kihelkonnas Järvamaal ja kandis tol ajal nime Wahhast. Wikipeedias on kirjas, et 19. saj. algul moodustatud ka Vahastu mõisavald, kuid selle kohta täpsemaid andmeid seal pole.

Vahastu vald kaotati 1939 aastal Vabariigi President Konstatin Päts otsusega nr 88 7. oktoobrist 1938 (RT 1938, 87, 776), mis astus jõusse 1. aprillil 1939.a

Tol aastal liideti Harjumaa Kaiu ja Kuimetsa vallad ning Järvamaalt lisati Vahastu vald oma küladega. Osa Vahastu vallale kuulunud riigimetsa maid läks tolle otsusega värskelt moodustatud Käru vallale.

 

8.augustil 1945 moodustati Kuimetsa valda kolm külanõukogu, Vahastu, Kaiu ja Kuimetsa. 26. septembril 1950 arvati Kuimetsa vald vastmoodustatud Rapla rajooni koosseisu. Tundub, et sel momendil kaotati nimetus „vald“ ning kolm eelnimetatud külanõukogu liideti kokku Kaiu külanõukoguks.

 

1972. aastal liideti Kaiu külanõukogu Juurule, nimetuseks jäi Juuru külanõukogu.  1991.a 21. novembril  anti Juuru vallale omavalitsuslik staatus. 1993. a 11. märtsil eraldus Kaiu vald Juuru vallast ilmselt samade piiridega, millega ta 1972. aastal liidetigi.

Kihelkondade kohta nii palju:

Kihelkond oli eestlaste halduslik-territoriaalne üksus 13. sajandini, algselt ühte hõimu kuuluvate elanikega ning ühiste majandus- ja kaitsehu videga külade liit. Kirikukihelkond oli maakoguduse piirkond ja ühtlasi kohalik omavalitsusüksus. 1925. a. kihelkonnad kaotati ning luteriusu maa kogudused muudeti territooriumiga seostamatuiks usuühinguiks.
Tänu ainelise ja vaimse kultuuri iseärasustele – oma rahvarõivad, keelemurrak, eripärane rahvaluule jms – on kihelkond peamine eesti keele, rahvaluule ja etnograafia uurimisel aluseks olev territoriaalne üksus.

Lauamängude päev

märts 20, 2010

Lauamängude päev 25. märtsil kell 12.00 Vahastu raamatukogus.

Otsige välja oma toredad lauamängud ning võtke kaasa, veedame koos ühe toreda päeva.

Oodatud on kõik vanad ja noored 🙂

Kohtumiseni!

Teiste tegemistest

märts 9, 2010

Lisasin blogrolli mõnede naabermaakonna vallavanemate blogid. Iseenesest ei väärinuks see eraldi postitust, kui ma poleks Triinu blogist leidnud üht meie küla puudutavat seika:

Tänane sissekanne ei tule siiski mitte Järvamaa kohta. Minu meilikasti potsatas täna koduvalla Kaiu naabervalla Juuru volikogu otsuse eelnõu. Aga Juuru volikogu komisjoni ei moodustanud, pealkirjastas oma eelnõu lihtsalt – läbirääkimiste alustamine naabervaldadega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Ettepanek on eriti huvitav seetõttu, et piirid kavatsetakse moodustada endise Juuru kihelkonna piirides. Lugesin läbi ka eelnõu seletuskirja ja oh üllatust – Vahastust ei sõnagi. Seega, kas Järvamaa võimalus tükike oma ajaloolist pinda tagasi saada? Muidugi, ma võin oma Kaiu kodumaja ees 10 prääksuga kükki teha, kui see teema üleüldsegi volikogus edasiseks arutamiseks võetakse.

Huvitav on see, et ma loen seda Kareda vallavanema blogist, kuid ei Juuru ega Kaiu valla dokumentides ei ole ühtki sellekohast märget.

Üsna kindel on, et haldusreform ei ole lõppenud. Varem või hiljem peame me otsustama, kuhu me kuulume ja kuhu me kuuluda tahame ning selle ka välja ütlema, kui me ei taha, et keegi teine meie eest otsustab.

Kindlasti ei ole see üleskutse Kaiu vallast lahkulöömiseks, vaid mõtteaine selleks, kuidas jätkata juhul, kui Kaiu vald peaks mõne teise vallaga liituma.

Päikest kõigile 🙂

Rahvamajast….

märts 9, 2010

4.märtsil andsin raamatukogus toimund koosolekul ülevaate MTÜ Vahastu Küla Seltsi tegemistest alates 30.detsembrist. Panen Marge palvel räägitu ka siia lühidalt kirja. Loodan, et pakub huvi. Selts kirjutas Leader programmi projekti, taotlemaks raha Vahasru rahvamaja rekonstrueerimisprojekti tegemiseks. Veebruari lõpus tuli teade, et meile on raha eraldatud. Nüüd tuleb paberid PRIA-sse viia ja leida 12 960 krooni projekti omaosaluse katteks. Projekteerima hakkab Valtu Projekt OÜ ja projekt peab valmis olema selle aasta lõpuks.
Momendi nägemuse kohaselt on uues seltsimajas saal ja lava, kööginurk, paar tuba majutuseks, loodud pesemisvõimalused ja noortele ruumid sportlikeks tegevusteks. Kindlasti toimub projekti avalikustamine ja kõik ettepanekud on oodatud aadressil ereinu@gmail.com
Projekti läbiviimiseks taotles Selts rahvamaja enda kasutusse, sõlmis vallaga vastava lepingu, mille kohaselt vald tasub ka edaspidi rahvamaja kütte, elektri ja kanalisatsioonikulud. Rahvamaja saavad kasutada kõik, kes soovivad. Info telefonil 5119549.
Leppisime raamatukogus toimunud koosolekul kokku, et korraldame suvel Vahastu küla päeva. Nimetasime toimkonna: Irina, Alar, Erika, Väino, Marge. Marge valisime küll tagaselja, aga loodan, et ta pole vastu. Kindlasti pöördume korraldamise käigus veel paljude poole abi saamiseks. Täpsemat infot jagame siis, kui toimkonna koosolek peetud saab. Kirjutan projekti külapäeva läbiviimiseks Kohaliku Omaalgatuse Programmile. Tähtaeg on 1.aprill, pöidlad pihku, et saaksime positiivse vastuse.
Käidi välja mõte korraldada 1. mail külas koristuspäev “Teeme ära” talgute korras. Loodan väga, et saame talgud tehtud, küla korda ja õhtul simmanigi peetud. Lumi ehk sulab ka selleks ajaks ära.
Lõpetuseks tänan kõiki, kes koosolekul osalesid ja Seltsi tegevusele õla alla otsustasid panna. Nii on Tuule Äris karbike annetuste jaoks ja naised plaanivad metsa istutama minna. Aitäh!

Erika
MTÜ Vahastu Küla Seltsi nimel

märts 2, 2010

Neljapäeval,  4.märtsil  kell  12.00  raamatukogus

RÄÄGIME  RAHVAMAJAST

Kõik oodatud tegema ettepanekuid rekonstrueerimisprojekti

Erika