Archive for 28. veebr. 2010

Meie küla tublid mehed

veebruar 28, 2010

Vabariigi aastapäeva eel ja puhul jagatakse autasusid mitmel tasandil. Sel aastal oli nii, et meiegi külasse tuli mitu väärikat autasu.

Kõigepealt jagati aumärke Päästeteenistuses, saajad olid Alar Akkatus ja Raivo Murumägi.

Kirjutab Päästeameti Personali- ja asjaajamise büroo peaspetsialist Katrin Aunre:

22.veebruaril 2010.a toimus Tallinnas Salme Kultuurikeskuses päästeteenistuse aumärkide pidulik üleandmine.

Teiste seas said Päästeteenistuse Medali ka Raivo ja Alar. Päästeteenistuse Medal antakse keerukatel päästetöödel ülesnäidatud vapruse eest või teenete eest päästealal. (Siseministri 30.aprilli 2008.a määrus nr 32 „ Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord“ https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12959183 )

Alar ja Raivo on 15 aastat vedanud Vahastu abikomando tegevust. Oma kauguse tõttu riiklikest päästekomandodest on Vahastu abikomando mehed saabunud mitmeid kordi õnnetuspaika esimestena. Tänu kõrgele motivatsioonile ennast pidevalt harida ja oma päästevarustust pidevalt arendada, on nende vabatahtlikul tööl olnud esmaklassilised tulemused, päästetud on mitmeid elumaju ning turvatunne taastatud paljudele peredele. Vahastu abikomandot iseloomustab perfektne Tetra raadioside kasutusoskus, põhjalik luuretegevus ja ratsionaalsed otsused sündmuskohal.

Samuti tegelevad Alar ja Raivo siiani aktiivselt tuletõrjespordiga, võttes osa kõikidest maakonna tuletõrjespordiüritustest.

Alar on ulatanud oma abikäe ka Lääne-Eesti Päästekeskuse planeerimisbüroole, tutvustades Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamassiive ja kaardirakendusi.

Pildil Alar ja Raivo koos Päästeameti juhiga

23. Veebruaril toimus Kuimetsa rahvamajas vallavanema vastuvõtt, kus tunnustati tublisid inimesi üle kogu valla. Rõõm on teatada, et Vahastusse tuli sel aastal kaks väga tähtsat tunnustust, Elutöö preemia ja Aasta tegija preemia. Esimese neist pälvis Eduard Küntsler. Kuna Eduardi tunnevad küll omas külas kõik inimesed, kuid  kaugemates kohtades teda väga ei teata, oli sel aastal olulise tähtsusega kandidaadi esitaja põhjendus. Eduardi esitas Vahastu külarahva nimel mitu inimest.

Kirjutavad Ene ja Greete Ruut:

Elutöö on midagi suurt, mis ei teki kergelt ega üleöö, midagi mis nõuab suurt pühendumust ja tahet kõike edasi teha ka siis, kui see näib olevat peaaegu et võimatu.

Pole kahtlustki, et Vahastu külas väärib oma elutöö eest preemiat just meie kiriku pikaaegne süda Eduard Küntsler. Kohalike elanike sõnul oli just Tema see, kes päästis kiriku kui seda taheti muuta viljahoidlaks. Ka kõik kiriku heakorra ja kogudusemaja remondi organiseeris Eduard. Ta on mees, kes oskab rääkida iga Vahastu suurema ja väiksema talu kohta, teab põhjalikult Vahastu ajalugu. Kiriku ajalugu teab ta iga pisemagi detailini. Eduardi iseloomustamiseks sobivad kõik järgnevad omadussõnad: aus, järjekindel, abivalmis, sõbralik, heasüdamlik, hea organiseerija, töökas ning tark- ta valdab saksa keelt ning on arhiivides uurinud Vahastu linnamäe ajalugu. Kogu eelnev jutt on vaid väike osa Tema panusest Vahastu kiriku ja küla heaks. Eduard on mees, kes on kogu oma elu sidunud Vahastuga, andnud selle eksisteerimisse oma panuse, samas mitte kordagi otsinud avalikku tunnustust ja kiitust. Ta tegi seda oma südamega ja järjekindlalt, teades, et võitleb õige asja eest. Vanasõna ütleb ju küll, et töö kiidab tegijat, ent inimene vajab vahel ka teiste inimeste tunnustust. Ja omavalitsuse poolt antav Elutööö preemia oleks selle tänu suurim ja uhkeim väljendusviis. Südamega Eesti mehele, nagu seda Eduard on, oleks preemia andmine Vabariigi aastapäeva eel parim tunnustus elutöö eest.

 

Kirjutab Raivo Murumägi:

Eduardi elutööks on Vahstu kiriku säilimine. Mitmel korral Nõuka- ajal kui kirik oli keelu all, taheti ka Vahastu kirikut hävitada. Plaaniti muuta viljaaidaks või niisama lammutada.Vahastu rahvas julges vastu hakata, ja nende seas ka Eduard. Kaheksakümnendate aastate algul toimus Vahastu kiriku tornikiivri katmine vaskplekiga. Ka selles ettevõtmises oli Eduardi käsi mängus, arvestades kehtivat riigikorda, oli see julge tegu. Eesti taasiseseisvumisel oli Eduard mees, kes hoolitses kiriku maade ja metsade tagasisaamise eest. Jätkuvalt muretses ta kirikuhoone käekäigu eest ja teeb seda ka nüüd. Meile- Vahastu küla noorematele on Eduard alati eeskujuks oma karskete eluviisidega ja väga selgete ilmavaadetega. Huvitavad on olnud tema jutustused esimese vabariigi-ajast, teiset ilmasõjast, metsavendlusest ja elust kolhoosi algaastatel. Eduard on edasi andnud oma teadmisi põllumajanduse ja maaparanduse alal, on olnud muidu muhedaks vestluskaaslaseks. See siinkirjutatu on väike osa ühe tubli Eesti mehe elutööst.

Preemia kättesaamise pidulikule aktusele Eduard ise ei tulnud. Ei olnud tema tervis sel hetkel väga hea, oma osa oli ka tseremoonia hilisel kellaajal. Küllap ta on oma aukirja ja meened nüüdseks kätte saanud:

Aasta tegija preemia sai Andres Murumägi kiriku katuse renoveerimise eest.

Kirjutab Väino Reinumägi:

Tänu Andrese organiseerimisele sai Kaiu valla ainuke kirik 2009. aastal uue katuse. Andres kirjutas projekti, leidis omaosaluse rahad, jälgis ehitustööde käiku ja lahendas erimeelsused ehitajatega, nii et valmis sai korralik töö. Kindlasti oli see ka üks väheseid tegusid Kaiu vallas mis sellel aastal leidis kajastamist maakonna tasemel

 

 

Esiplaanil meie Aasta tegija, temast paremal seisab meie vallavanem Ülle Kiviste , vasakul volikogu esimees Agur Asperk.

Samasuguse meene sai ka Eduard Küntsler vastavate kirjadega, kahjuks jäi see pildile püüdmata.

Palju õnne Vahastu-kandi tublidele meestele kogu külarahva poolt!

P.S Kahjuks ei ole minuni jõudnud pildid Raivo ja Alari tunnustamisest. Kui jõuavad, lisan ka need siia, nii et käige ikka piilumas 🙂

Märtsikuu plaanidest

veebruar 18, 2010

Märtsis plaanitavatest raamatukogu üritustest kirjutab Irma siin.

Lisaksin vaid juurde, et lugusid lähemast ja kaugemast minevikust ootame ka neilt, kes ise kohale tulla ei saa. Raamatukogu blogis on ka aadress, kuhu need lood siis saata-tuua saab 🙂 Võite ka siia kommentaaridesse jätta, riputan ise üles või annan edasi 😉

Tere armas rahvas

veebruar 17, 2010

Tegin teoks ammu peas idanenud mõtte: Vahastu-Suurekivi külade oma blogi.

Meil on olemas Vahastu raamatukogul oma blogi ja praegu ongi raamatukogu kõige suurem kultuurikeskus külas. Samas on väga palju muid teemasid, mida oleks soov siia üles panna. Kasvõi äsjaloodud külaseltsingu tegemised ja projektitaotlused.

Külaseltsingusse kuuluvad:

Eha Metsallik

Hille Steinpilm

Ene Liivar

Irma Robam

Marge Robam

Kindlasti ei jää see nimekiri lõplikuks, meiega võivad liituda kõik, kel soovi.

Samuti ei jää ma kindlasti ainukirjutajaks siia, kindlasti tuleb ka kaasautoreid. Kel endal huvi ja soovi, andke aga julgelt märku, ma ise ehk ei oska kõigile pakkuda. Muidugi võib ka mulle kirjutada ja ma riputan ise üles, kui pole kogemust või tahtmist siin keskkonnas seigelda. Mulle saab kirjutada margettel@gmail.com

Praegu kohtumiseni, loodan peagi uusi postitusi siia panna 🙂